Region Östergötland

Ledning

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
   

Ledningsgrupp

Verksamhetschef Bengt Ståhlbom
Tfn 010-103 14 45
E-post: Bengt.Stahlbom@regionostergotland.se

 

Medicinskt ansvarig

 

Elisabeth Lindberg

 

Chefssekreterare

 

Anna-Lena Hällsten

      
Område

      
 Ansvarig

Arbetsmedicin

 

Medicin

 

Elisabeth Lindberg

 

Ergonomi

 

Charlotte Wåhlin

 

Psykologi

 

Lina Viita

 

Miljömedicin

 

Ingela Helmfrid

 

Laboratorium

 

Per Leanderson

 

FoU-ansvarig,
ämnesföreträdare