Region Östergötland

Nätverk

Lokala nätverksgrupper
  

Vi medverkar i styrelsen i Östergötlands luftvårdsförbund, ingår i det nationella nätverket Analysgruppen för läkemedel och miljö samt deltar i Östergötlands miljömålsarbete. Vi medverkar också i Samrådsgruppen för miljö och hälsa i F-län samt utför en del projektarbete i Vätternvårdsförbundet.
    

Östergötlands luftvårdsförbund 
Jönköpings läns luftvårdsförbund
Kalmar läns luftvårdsförbund
Vätternvårdsförbundet 

 

Tillbaka till Miljömedicins startsida