Region Östergötland

Publikationer/rapporter

 

Publicerade miljömedicinska rapporter

             
Regional miljöhälsorapport 2017
   
Karlsson H, Ljunggren S, Nosratabadi R, Ljungman A, Graff P (2017).Analys av luftburna partiklar insamlade på TEOM-filter från Norrköping, Linköping och Kalmar med syfte att studera metallinnehåll samt möjliga effekter på immunförsvaret.
               
Regional barnmiljöhälsorapport 2013
  
Nyberg I, Graff P, Hällsten A-L, Helmfrid I. Uppföljning av miljömedicinsk riskbedömning med avseende på konsumtion av analyserade vegetabilier, fisk och kräftor från Gusum. Provtagningar utförda 2010.
   
     Helmfrid I, Wingren G, Salihovic S, van Bavel B, Berglund M. Exponering och kroppsbelastning av PCB och metaller hos befolkningen i ett historiskt kontaminerat samhälle. Hälsorelaterad miljöövervakning, 2012.
    
  Leanderson P, Graff P, Nosratabadi R, Karlsson H, Helmfrid I, Ljungman A, Nguyen HN. Bestämning av toxiska effekter hos respirabla partiklar insamlade med TEOM-instrument i svenska tätorter - ett möjligt verktyg vid hälsorelaterad miljöövervakning.
 
  Helmfrid I, Eriksson C. Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk
 
  Regional miljöhälsorapport 2009. Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län
    
  Helmfrid I, Ström S, Aune M, Leanderson P, Palm B, Glynn A, Berglund M. Risk och nytta med fisk, 2008.
   
  Helmfrid I, Hellström L, Hällsten A-L, Ståhlbom B. Miljömedicinsk riskbedömning med avseende på konsumtion av analyserade vegetabilier, fisk och kräftor från Gusum, 2007.
       
  Helmfrid I. Läkemedel i miljön. Läkemedelsflöden i Östergötlands och Jönköpings län samt stora sjöarna Vättern, Vänern och Mälaren, 2006.
   
  Helmfrid I, Flodin U, Lindell M, van Bavel B, Andersson U, Karlsson M. Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, på uppdrag av Vätternvårdsförbundet och Naturvårdsverket, 2003.

 

Utförda miljömedicinska bedömningar

Graff P, Wigander C, Blomberg S, Helmfrid I. Miljömedicinsk utredning införsaneringsåtgärd av Kemtvätt Martin Ängqvist AB, Linköpings kommun. Arbets- och miljömedicin, Linköping, 2012.   

Graff P, Helmfrid I, Blomberg S, Ståhlbom B, Flodin U. Miljömedicinsk utredning inför upprättandet av bostadshus Gasklockan 4 vid Värtaverken med avseende på kemiska/fysikaliska och psykologiska aspekter. Arbets- och miljömedicin, Linköping, 2012.  

Eriksson H, Graff P, Helmfrid I, Hällsten A-L, Jönsson P, Leanderson P, Tollemark L. Miljömedicinsk bedömning av luftföroreningar och buller från pelletsfabriken Neova, Ydre kommun. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2007.

Graff P, Helmfrid I, Leanderson P, Lindgren P, Ståhlbom B, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning till järnvägsutredningen Hallsberg-Degerön. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2006.

Flodin U, Graff P, Helmfrid I, Ståhlbom B, Leanderson P. Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter i samband med produktionsutökningen vid Peltor AB, Värnamo. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2005.

Flodin U, Gustavsson K-E, Hellström L, Helmfrid I, Leanderson P, Ståhlbom B. Kvarteret Videt, Kalmar. Miljömedicinsk bedömning av buller och luftföroreningar. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, och Enheten för epidemiologi och miljömedicin, Oskarshamn, 2004.

Helmfrid I, Ståhlbom B, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet på Mosstorpsskolan, Skärblacka. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2003.

Flodin U, Helmfrid I, Leanderson P, Rudell B. Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter från luftföroreningar från avfallskraftvärmeverk i Jönköping. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2002.

Helmfrid I, Karlsson T, Leanderson P, Ståhlbom B, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning till järnvägsutredning Motala-Norrsten. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2002.

Helmfrid I, Karlsson T, Leanderson P, Ståhlbom B, Tondel M. Miljömedicinsk bedömning till järnvägsutredning Norrsten-Mjölby. Yrkes- och miljömedicinskt centrum, Linköping, 2002.

Publicerade vetenskapliga artiklar


Helmfrid I, Berglund M, Löfman O, Wingren G. Health effects and exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and metals in a contaminated community. Environment International 2012;44:53-58.

Ström S, Helmfrid I, Glynn A, Berglund M. Nutritional and toxicological aspects of seafood consumption – An integrated exposure and risk assessment of methylmercury and polyunsaturated fatty acids. Environmental Research 2011;111:274-280.

Tondel M, Arynchyn A, Jönsson P, Persson B, Tagesson C. Urinary 8-hydroxydeoxyguanosine in Belarussian children relates to urban living rather than radiation dose after the Chernobyl accident: A pilot study. Arch Environ Contam Toxicol 2005;48:515-519.

Hellström L, Järup L, Persson B, Axelson O. Using environmental concentrations of cadmium and lead to assess human exposure and dose. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology 2004;14:416-423.

Tondel M, Hjalmarsson P, Hardell L, Carlsson G, Axelson O. Increase of regional total cancer incidence in north Sweden due to the Chernobyl accident? J Epidemiol Community Health 2004;58:1011-1016.

Tillbaka till Miljömedicins startsida