Region Östergötland

Spridning av läkemedel till miljön

Läkemedel sprids via avloppsvattnet ut i sjöar och vattendrag. Avloppsreningsverken klarar inte av att rena vattnet från läkemedelsrester. Vissa aktiva substanser går rakt igenom reningsverken t.ex. metoprolol, som finns i de ofta använda blodtrycksänkande (betareceptorblockerande) läkemedlen Seloken Zoc, Logimax och Metoprol Hexal,

Andra flitigt använda läkemedel är inflammationshämmande/smärtstillande läkemedel med aktiva substanserna ibuprofen (ex. Ipren, Ibumetin, Brufen), naproxen (Naproxen, Naprosyn, Pronaxen), Ketoprofen (Oridus, Siduro, Zon) och diklofenak (Voltaren, Voltaren T, Diklofenak). En stor del av dessa substanser (60-96 %) följer med avloppsvattnet från reningsverken ut i mottagande vattendrag/sjö. Av ibuprofen, som finns i de vanliga värktabletterna och som också säljs receptfritt, återstår hela 90-96 % i utgående avloppsvatten i vissa reningsverk. Hos flertalet av reningsverken återstår emellertid endast 5-15 % av ibuprofen i utgående avloppsvatten.

Vid provtagning i Motala Ström/Bråviken i Norrköping fann vi ibuprofen, östriol (Ovesterin), metoprolol och ketoprofen i ytvattnet. I Roxens ytvatten kunde vi finna metoprolol och antibiotikaresterna doxycyklin (Vibramycin, Doxyferm), oxitetracyklin (Oxytetral) och tetracyklin (Tetracyklin Recip). Undersökningarna tyder på att det är stora mängder som når vattendragen och att det tar lång tid innan det bryts ner.

Undersökningar av fisk visade att terbutalin, som finns i astmamedicinen Bricanyl, kunde analyseras i abborre i Roxen och Östradiol (Evorel, Vagiferm) i karp från en damm vid avloppsreningsverket i Norrköping. Vi kunde inte finna några läkemedelssubstanser i dricksvatten.

Läkemedelsresterna kan eventuellt utgöra ett problem för vattenlevande djur. De blir exponerade av läkemedel tillsammans med andra miljögifter.

Bild på rapporten Läkemedel i miljön

Du kan ladda ner rapporten genom att klicka på länken Läkemedel i miljön, eller beställa den från Anna-Lena Hällsten, Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland, 581 85 Linköping, tfn 010-103 14 52, till en kostnad av 50 kr.

Sammanfattande broschyr

Arbets- och miljömedicin har tillsammans med Region Östergötlands miljöenhet tagit fram en sammanfattande broschyr av rapporten "Läkemedel i miljön". Avsikten är att sprida kännedom om läkemedlens påverkan på miljön, men också att visa vilka åtgärder som kan vidtas för att minska läkemedlens påverkan på till exempel avloppsvatten. Vi har tänkt att broschyren ska spridas dels till anställda i Region Östergötland, dels att den ska finnas tillgänglig för allmänheten i väntrum, dagrum etc.

Broschyrer kan beställas (gratis) genom att maila till Miljöenheten, Region Östergötland. Den kan också laddas ner genom att klicka på länken Sammanfattning av rapporten Läkemedel i miljön.


Tillbaka till Miljömedicins startsida