Region Östergötland

Vad är miljömedicin?

Bild StångånMiljömedicin är läran om sambandet mellan miljöfaktorer och människors hälsa. Det kan handla om exponering (dos i miljön) av kemiska, biologiska och fysiologiska faktorer som miljögifter, luftföroreningar, bakterier, mögelsvampar, allergiframkallande ämnen, buller, strålning etc. och olika typer av medicinska effekter.

 

 

Tillbaka till Miljömedicins startsida