Region Östergötland

Kunskapssammanställning om säkrare personförflyttningar 2019

Personförflyttningar är en av de vanligaste risksituationerna där arbetsskador kan uppstå bland hälso- och sjukvårdspersonal. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin tagit fram kunskapssammanställningen "Säkrare personförflyttningar - åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg". Hon har genomfört uppdraget tillsammans med två andra forskare, Emma Nilsing Strid från Region Örebro län och Kjerstin Stigmar vid Lunds Universitet.

Här kan du ladda ner kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverkets hemsida:  "Säkrare personförflyttningar 2019:6"

 

Fortsatt forskning om "säkrare personförflyttningar"

Forskargruppen fortsätter med forskning inom området säkrare personförflyttningar inom studien "Patient and Workers safety Study" (PAWSS). I forskningsprojektet samarbetar forskare från Region Östergötland, Linköpings Universitet och Region Örebro län. Vi har också ett nära samarbete med Arbetsmiljöverket och fackliga parter. Läs mer här

 

För mer information om forskningsområdet kontakta projektledare Charlotte Wåhlin: charlotte.wahlin@regionostergotland.se