Region Östergötland

Regional miljöhälsorapport 2017

Arbets- och miljömedicin (AMM) presenterar här en regional miljöhälsorapport där invånarna i Östergötlands, Kalmar, Jönköpings och Gotlands län svarat på frågor hur man ser på sin hälsa och på hälsoriskerna i relation till olika miljöfaktorer. Man kan genom detta få en fingervisning om hur miljön påverkar hälsan, vilket kan komma till nytta i den kommunala planeringen. Vi tror även att rapporten kan vara till hjälp för hälso- och sjukvården i sitt sjukdomsförebyggande arbete. I och med regionbildningarna kan man tillsammans med kommunerna finna nya samarbetsformer för att förebygga miljöorsakad ohälsa.

Rapporten baseras på svar från den nationella miljöhälsoenkäten 2015.      

Här kan Du ladda ner hela rapporten (12 Mb) 
     

Rättelser till Regional miljöhälsorapport 2017

          


För beställning av rapporten kontakta Anna-Lena Hällsten, Arbets- och miljömedicin,
tfn 010-103 14 52, e-post anna-lena.hallsten@regionostergotland.se

           

Kontaktperson: Bengt Ståhlbom, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45, e-post bengt.stahlbom@regionostergotland.se

 

 

Bild av Regional miljöhälsorapport 2017