Region Östergötland

Regional miljöhälsorapport 2009

Arbets- och miljömedicin (AMM) presenterar här en regional miljöhälsorapport där invånarna i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län svarat på frågor hur man upplever sin hälsa i relation till olika miljöfaktorer som luftföroreningar, buller, radon, inomhusmiljö, dricksvatten, fiskkonsumtion samt tillgång till park och grönområden.

Rapporten är en fördjupning av Socialstyrelsens nationella miljöhälsoenkät och bygger på nästan 15 000 enkäter som skickats ut i regionen.

  Här kan Du ladda ner hela rapporten (10 Mb)

För beställning av rapporten kontakta Anna-Lena Hällsten, Arbets- och miljömedicin, tfn 010-103 14 52,
e-post anna-lena.hallsten@regionostergotland.se

Kontaktperson: Bengt Ståhlbom, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45, e-post
bengt.stahlbom@regionostergotland.se