Region Östergötland

Nyhetsbrev Avisen

I menyn till vänster finns AMM:s e-nyhetsbrev Avisen.

Vi hoppas att Du ska få god användning av det som vi tar upp. För att prenumerera på nyhetsbrevet skickar du ett mail med Dina kontaktuppgifter och uppgifter om vem Du är samt vad Du jobbar med till amm@regionostergotland.se eller direkt till redaktören.

Redaktör: Stefan Blomberg, telefon 010-103 14 56, e-post stefan.blomberg@regionostergotland.se

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping