Region Östergötland

Personal

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

 

    
Kliniken
       
Saghebpori Behnam 
ST-läkare
Tfn 010-103 14 41

Ståhlbom, Bengt
1:e yrkeshygieniker, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45

Viita, Lina
Psykolog (tjänstledig)
Tfn 010-103 14 41
Ahlgren, Anne
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 42 
Wåhlin, Charlotte
Docent, Ergonom
Tfn 010-103 62 67

Blomberg, Stefan
Psykolog
Tfn 010-103 14 41

Yuan, Ximing
Överläkare, bitr professor
Tfn 010-103 14 48
Buck, Sebastian
Ergonom
Tfn 010-103 14 46
    
Laboratoriet
     

Dahl, Rose-Marie
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 41

Assenhöj, Maria
Yrkeshygieniker
Tfn 010-103 14 50

Flodin, Ulf
Docent, överläkare
Tfn 010-103 14 47

Domeij, Frida
Ingenjör
Tfn 010-103 14 44
Forslund, Fathima
ST-läkare
Tfn 010-103 14 41
Eskilsson, Louice
Undersköterska
Tfn 010-103 14 91
Helmfrid, Ingela
Biolog
Tfn 010-103 14 25
Karlsson, Helen
Miljökemist, bitr professor
Tfn 010-103 44 14, 103 14 43
Hällsten, Anna-Lena
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 52
Kozyatnyk, Ivan
Kemist
Tfn 010-103 44 11

Kentemo, Ann-Christin
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 66

Leanderson, Per
Docent, toxikolog
Tfn 010-103 44 10

Lindberg, Elisabeth
Specialistläkare, medicinskt ansvarig
Tfn 010-103 14 41

Ljunggren, Stefan
Certifierad yrkes- och miljöhygieniker (CYMH)
Tfn 010-103 44 12
Loftås, Sara
Handläggare, projekt
Tfn 010-103 14 41
Nosratabadi, Reza
Biomedicinsk analytiker (tjänstledig)
Tfn 010-103 14 44
Parsi-Boomy, Manouchehr
Administrativ assistent
Tfn 010-103 14 06