Region Östergötland

Personal

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

 

Kliniken Laboratoriet

Ståhlbom, Bengt
1:e yrkeshygieniker, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45 

 
   

Flodin, Ulf
Docent, överläkare

Tfn 010-103 14 47

Andersson, Jan
Kemist
Tfn 010-103 44 11
Ahlgren, Anne
Kliniksekreterare
Tfn 010-103 14 42
Karlsson, Helen
Miljökemist
Tfn 010-103 44 14, 103 14 43

Blomberg, Stefan
Psykolog
Tfn 010-103 14 56

Leanderson, Per
Docent, toxikolog
Tfn 010-103 44 10

Dahl, Rose-Marie
Kliniksekreterare
Tfn 010-103 14 41

Stefan Ljunggren
Yrkeshygieniker
Tfn 010-103 44 12
Helmfrid, Ingela
Biolog
Tfn 010-103 14 25
Nosratabadi, Reza
Biomedicinsk analytiker
Tfn 010-103 14 44
Hällsten, Anna-Lena
Administrativ assistent
Tfn 010-103 14 52
 
Kentemo, Ann-Christin
Kliniksekreterare
Tfn 010-103 14 66
 

Krapi, Blerim
Specialistläkare
Tfn 010-103 14 41

 
Nyqvist, Fredrik (tjänstledig)
Miljövetare
Tfn 010-103 14 46

 

Lindberg, Elisabeth
Specialistläkare, medicinskt ansvarig

Tfn 010-103 14 41

 
Parsi-Boomy, Manouchehr
Administrativ assistent
Tfn 010-103 14 06
 
Wieslander, Gunilla
Överläkare
Tfn 010-103 14 41
 
Wigander, Charlotta
ST-läkare
Tfn 010-103 14 41
 
Wåhlin, Charlotte
Ergonom
Tfn 010-103 62 67
 

Yuan, Ximing
Docent, specialistläkare           

Tfn 010-103 14 48