Region Östergötland

Personal

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

 

Kliniken Laboratoriet

Ståhlbom, Bengt
1:e yrkeshygieniker, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45

Andersson, Jan
Kemist
Tfn 010-103 44 11
Ahlgren, Anne
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 42 
Assenhöj, Maria
Yrkeshygieniker
Tfn 010-103 14 50

Blomberg, Stefan
Psykolog
Tfn 010-103 14 56

Eskilsson, Louice
Undersköterska
Tfn 010-103 14 91
Buck, Sebastian
Ergonom
Tfn 010-103 14 41
Karlsson, Helen
Miljökemist
Tfn 010-103 44 14, 103 14 43

Dahl, Rose-Marie
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 41

Leanderson, Per
Docent, toxikolog
Tfn 010-103 44 10

Flodin, Ulf
Docent, överläkare
Tfn 010-103 14 47

Stefan Ljunggren
Yrkeshygieniker
Tfn 010-103 44 12
Helmfrid, Ingela
Biolog
Tfn 010-103 14 25
Nosratabadi, Reza
Biomedicinsk analytiker
Tfn 010-103 14 44
Hällsten, Anna-Lena
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 52
 
Kentemo, Ann-Christin
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 66
 

Krapi, Blerim
Specialistläkare (tjänstledig)
Tfn 010-103 14 41

 

Lindberg, Elisabeth
Specialistläkare, medicinskt ansvarig
Tfn 010-103 14 41

 
Loftås, Sara
Handläggare, projekt
Tfn 010-103 14 41
 
Parsi-Boomy, Manouchehr
Administrativ assistent
Tfn 010-103 14 06
 
Viita, Lina
Psykolog
Tfn 010-103 14 41
 

Wåhlin, Charlotte
Ergonom
Tfn 010-103 62 67

 

Yuan, Ximing
Docent, specialistläkare,
adjungerad universitetslektor
Tfn 010-103 14 48