Region Östergötland

Personal

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping


Kliniken Laboratoriet

Ståhlbom, Bengt
1:e yrkeshygieniker, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45 

Flodin, Ulf
Docent, överläkare

Tfn 010-103 14 47

Andersson, Jan
Kemist
Tfn 010-103 44 11
Ahlgren, Anne
Kliniksekreterare
Tfn 010-103 14 42
Carlsson, Anders
Laboratorieassistent
Tfn 010-103 41 55

Blomberg, Stefan
Psykolog
Tfn 010-103 14 56

Karlsson, Helen
Miljökemist
Tfn 010-103 44 14, 103 14 43

Dahl, Rose-Marie
Kliniksekreterare
Tfn 010-103 14 41

Leanderson, Per
Docent, toxikolog
Tfn 010-103 44 10
Helmfrid, Ingela
Biolog
Tfn 010-103 14 25
Stefan Ljunggren
Yrkeshygieniker
Tfn 010-103 44 12
Hällsten, Anna-Lena
Administrativ assistent
Tfn 010-103 14 52
Nordén-Larsson, Inger
Laboratoriebiträde
Tfn 010-103 89 11
Kentemo, Ann-Christin
Kliniksekreterare
Tfn 010-103 14 66
Nosratabadi, Reza
Biomedicinsk analytiker
Tfn 010-103 14 44

Krapi, Blerim
Specialistläkare
Tfn 010-103 14 41

Nyqvist, Fredrik
Miljövetare
Tfn 010-103 14 46

 

Lindberg, Elisabeth
Specialistläkare, medicinskt ansvarig

Tfn 010-103 14 41

Parsi-Boomy, Manouchehr
Administrativ assistent
Tfn 010-103 14 06
Wieslander, Gunilla
Överläkare
Tfn 010-103 14 41
Wigander, Charlotta
ST-läkare
Tfn 010-103 14 41
Wåhlin, Charlotte
Ergonom
Tfn 010-103 62 67

Yuan, Ximing
Docent, specialistläkare           

Tfn 010-103 14 48