Region Östergötland

Personal

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

 

Kliniken Laboratoriet

Ståhlbom, Bengt
1:e yrkeshygieniker, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45 

 
   

Flodin, Ulf
Docent, överläkare
Tfn 010-103 14 47

Andersson, Jan
Kemist
Tfn 010-103 44 11
Ahlgren, Anne
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 42
Assenhöj, Maria
Yrkeshygieniker
Tfn 010-103 14 50

Blomberg, Stefan
Psykolog
Tfn 010-103 14 56

Eskilsson, Louice
Undersköterska
Tfn 010-103 14 91

Dahl, Rose-Marie
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 41

Karlsson, Helen
Miljökemist
Tfn 010-103 44 14, 103 14 43
Helmfrid, Ingela
Biolog
Tfn 010-103 14 25
Leanderson, Per
Docent, toxikolog
Tfn 010-103 44 10
Hällsten, Anna-Lena
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 52
Stefan Ljunggren
Yrkeshygieniker
Tfn 010-103 44 12
Kentemo, Ann-Christin
Vårdadministratör
Tfn 010-103 14 66
Nosratabadi, Reza
Biomedicinsk analytiker
Tfn 010-103 14 44

Krapi, Blerim
Specialistläkare
Tfn 010-103 14 41

 

Lindberg, Elisabeth
Specialistläkare, medicinskt ansvarig
Tfn 010-103 14 41

 
Parsi-Boomy, Manouchehr
Administrativ assistent
Tfn 010-103 14 06
 
Viita, Lina
Psykolog
Tfn 010-103 14 41
 
Wåhlin, Charlotte
Ergonom
Tfn 010-103 62 67
 

Yuan, Ximing
Docent, specialistläkare,
adjungerad universitetslektor
Tfn 010-103 14 48