Region Östergötland

Temadag "Belastningsergonomi inom vård och omsorg - att förebygga arbetsskador och vårdskador"

Arbets- och miljömedicin (AMM) för Östergötland,
Jönköping och Kalmar län anordnade temadagen
torsdagen den 19 maj 2016, Linköping
Konsert & Kongress.
    
Dagen anordnades i samverkan med Arbetsmiljöverket
och med sektionen för ergonomi, Fysioterapeuterna.

PROGRAM
      

Presentationer

    
Charlotte Wåhlin
Inledning

Minke Wersäll
Arbetsmiljö som strategi för en hälsofrämjande arbetsplats

Charlotte Wåhlin
En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. Belastningsergonomisk riskbedömning.

Emma Nilsing-Strid
Integrering av patientsäkerhet och arbetsmiljö – var står vi idag?

Lotta Dellve
Ledarskap och organisering som främjar god arbetsmiljö förebygger vårdskador och arbetsrelaterad ohälsa

Annica Öhrn, Eva Granfeldt
Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa

Victoria Svensson, Annegret Ellinger
Praktiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenheter från förbättringsarbete och ergonomisk riskbedömning vid en vårdavdelning.