Region Östergötland

Temadag "Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet. Att förebygga, utreda och åtgärda"

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Linköping anordnade temadagen vid två tillfällen.

Torsdagen den 17 mars 2016, Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping.
Fredagen den 18 mars 2016, Hotell Högland, Nässjö.

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” presenterades liksom de nya riktlinjerna från Företagshälsan riktlinjegrupp som handlar om att förebygga, utreda och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Under dagen presenterades även den nya boken som handlar om mobbning i arbetslivet.

Talare under dagen var Ulrich Stoetzer, psykolog från Arbetsmiljöverket, Emma Cedstrand, psykolog från Företagshälsans riktlinjegrupp samt Charlotte Wåhlin, ergonom, och Stefan Blomberg, psykolog, från Arbets- och miljömedicin.

   
PROGRAM

Föreläsningsmaterial

     
Stefan Blomberg
Mobbning på jobbet

Emma Cedstrand
Företagshälsans riktlinjegrupp. Den nationella riktlinjegruppen för evidensbaserade metoder i företagshälsovården.

Ulrich Stoetzer  
Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Charlotte Wåhlin
Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Utredning och åtgärder vid etablerad psykisk ohälsa.

 

Kommande temadagar

    
"Belastningsergonomi inom vård och omsorg - att förebygga arbetsskador och vårdskador". Torsdagen den 19 maj 2016, Linköping Konsert & Kongress.