Region Östergötland

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 25-27 april 2018

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vi tar också upp teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete. Ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande.

  Här kan du ladda ner ett utförligt program
          

 


       
Läs gärna vår blogg:
www.arbetsochmiljomedicin.se