Region Östergötland

Kurs: Safe Patient handling and Movement

Internationell kurs till Linköping hösten 2022 

Vi är glada för att vi kan arrangera en internationell kurs inom området säkra personförflyttningar tillsammans med organisationen NIVA education"

Kursen sker på engelska och äger rum i Linköping 18-20 oktober 2022. 

Här kan du läsa mer om kursen och ta del av uppgifter angående anmälan:

NIVA education "Safe patient handling and movement"

Bild: Kvinnlig vårdpersonal lutar sig fram och pratar med en äldre man. Foto:Shutterstock