Region Östergötland

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön


Arbets- och miljömedicin håller under 2020 kursen ”Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön”. Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Kursen är placerad i Linköping och är uppdelad på två omgångar.
    
Samma kurs kommer att anordnas av Arbets- och miljömedicin i Umeå. 
         

OBS! Mätutbildningen flyttas fram ytterligare!

    
På grund av rådande situation med covid-19 har AMM-klinikerna beslutat att flytta fram både mätkursen i Linköping och Umeå till 2021.
        
Vi hoppas på att kunna hålla mätkursen i Linköping 2021 med del 1: 9-11 mars 2021 och del II: 7-8 september 2021.
     
Umeå planerar in sin kurs med del I: april 2021 och del II: oktober 2021.
     
Mer information kommer till hösten.
     
Målgrupp
Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som utför eller planerar utföra arbetsmiljömätningar och vill förbättra sina kunskaper. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Bild på svetsning

      
Syfte/målsättning
Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena.  
  
Innehåll
På kursen får deltagarna kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, med möjlighet att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. I samband med mätuppgiften får alla en coach att diskutera mätstrategi och lämplig mätmetod med. Mätrapporterna presenteras under del två av kursen.

Kursavgift
10 000 kr exkl moms (inkl dokumentation, lunch och kaffe)

Anmälan
Senast 28 februari 2020. Anmälningstiden har gått ut - anmälan är nu stängd.

Plats
Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

Kontakt
Frågor besvaras av Maria Assenhöj, e-post maria.assenhoj@regionostergotland.se

   Inbjudan