Region Östergötland

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

Seminarium torsdagen den 26 september 2019
Tid: 13.00-16.30

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) i kraft. Välkommen på ett seminarium där Arbetsmiljöverket informerar om de viktigaste ändringarna jämfört med nu gällande föreskrifter. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter, samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas. Medicinska kontroller införs vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, och utgår för helkroppsvibrationer och arbete med armerad esterplast. Ändringar genomförs för nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete).

Arbetsmiljöverket informerar
Igge Gustavsson, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
Kersti Lorén, ergonom
Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin


Att tillämpa nya föreskriften i praktiken
Arbets- och miljömedicin, Linköping

Lokal: Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1, Linköping.
Hitta hit

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

 

Anmälningstiden har gått ut. Seminariet är fullbokat.

Frågor besvaras av Anna-Lena Hällsten, e-post anna-lena.hallsten@regionostergotland.se, telefon 010-103 14 52.

  Program

   

Save the date!
Den 16 januari 2020 anordnas workshopen "Medicinska kontroller vid handintensivt arbete - Hur gör man?" (Teresia Nyman, Kristina Eliasson m.fl.)