Region Östergötland

Skapa säkrare personförflyttningar för medarbetare inom hälso- och sjukvård och omsorg

Temadag onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 9.30-16.15

Arbets- och miljömedicin i Linköping bjuder in till en temadag där kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverket presenteras: "Säkrare personförflyttningar - åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg".
     
Vid temadagen presenterar författarna kunskapssammanställningen och diskuterar vilka konkreta åtgärder i arbetsmiljön som kan bidra till att skapa säkrare personförflyttningar. Det är kunskap som kan vara ett stöd för både chefer och medarbetare i det dagliga praktiska arbetet. Det handlar om att skapa långsiktiga, hållbara metoder för personförflyttningar. Temadagen belyser hur dessa arbetsmiljöåtgärder kan implementeras i verksamheten. Hur företagshälsovård och andra expertresurser kan bidra med arbetsmiljöåtgärder som skapar säkra personförflyttningar och även hur vi kan jobba för en jämställd arbetsmiljö i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv.
     
Talare under dagen är Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare, Arbets- och miljömedicin, Emma Nilsing Strid, forskare, leg fysioterapeut, Region Örebro län, Kjerstin Stigmar, lektor och ergonom, Lunds universitet och Minke Wersäll, Sakkunnig Ergonomi och Jämställdhet, Arbetsmiljöverket.
  Bild på kunskapssammanställning
Lokal: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping
Hitta hit
  
Kostnad: 900 kr/person exkl. moms. Lunch och fika ingår. Antalet platser är begränsat.
  
Anmälningstiden har gått ut, men det går fortfarande bra att anmäla sig.

Frågor besvaras av Anna-Lena Hällsten, e-post anna-lena.hallsten@regionostergotland.se, telefon 010-103 14 52.

  Här kan du se programmet