Region Östergötland

Temadag om vibrationer i arbetet

Arbets- och miljömedicin i Linköping bjuder in till en temadag om hand-/armvibrationer i arbetet.

Vibrationsskador är idag den vanligaste arbetssjukdomen och det förebyggande arbetet är viktigt för att undvika vibrationsskador. Under temadagen belyser vi olika områden för att tillsammans förebygga arbetsskador relaterade till hand-/armvibrationer.

Syftet med temadagen är att öka kunskapen om hand-/armvibrationer inom företagshälsovården. Temadagen kommer belysa riskbedömningar, åtgärder, medicinska kontroller och olika professioners roller.

Målgrupp: Temadagen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, ergonomer och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård.

Datum: Torsdagen den 22 april 2021

Tid: Kl. 9.00-12.00

Plats: Digitalt via Zoom

Sista anmälningsdag: Torsdagen den 15 april kl 12.00.
Anmälan görs via följande länk: http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/210422
Efter anmälan kommer du att få en bekräftelse via mail.

Kostnad: 1000 kr exkl moms/deltagare

För er som önskar kommer vi även att ha en genomgång och testtillfälle i Zoom för att den digitala tekniken ska fungera smärtfritt under temadagen. Testtillfället kommer att vara fredagen den 16 april kl. 09.00.

Zoom-länk, program och material för temadagen skickas ut en vecka i förväg.

Kontaktperson: Sebastian Buck, e-post: sebastian.buck@regionostergotland.se

ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT


  Inbjudan