Region Östergötland

Utbildningsdag MEBA

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)
  

Nacke/arm/hand, ländrygg

     

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå.

Kursinnehåll
Genomgång och praktisk träning under handledning av MEBA nacke/arm/hand och ländrygg. Sammanställning och databehandling av gruppresultat.

Datum
OBS! På grund av rådande situation med covid-19 har utbildningsdagen flyttats fram till första kvartalet 2021. Datum har inte bestämts ännu.  

Arrangör
Arbets- och miljömedicin i Linköping - Charlotte Wåhlin och Sebastian Buck.

Kursledare
Jenny Gremark-Simonsen, Arbets- och miljömedicin Lund samt Ewa Gustafsson, Arbets- och miljömedicin, Göteborg.

Målgrupp 
Ergonomer/fysioterapeuter och läkare främst verksamma inom företagshälsovården inom Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Kostnad
2 700 kr/person exkl moms inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.     

Kontakt
Ergonom Charlotte Wåhlin, charlotte.wahlin@regionostergotland.se
Vårdadministratör Anna-Lena Hällsten, Anna-Lena.Hallsten@regionostergotland.se

   

   Inbjudan och program