Region Östergötland

Utbildningsdag MEBA

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)

 

Kursen är fullbokad om du önskar stå på väntlistan vänligen fyll i anmälningsformulär för det datumet du önskar delta!

Nacke/arm/hand, ländrygg

     

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå.

Kursinnehåll
Genomgång och praktisk träning under handledning av MEBA nacke/arm/hand och ländrygg. Sammanställning och databehandling av gruppresultat.

Datum
Grupp 1: Tisdagen den 9 november 2021 kl. 8.30-16.30
Grupp 2: Tisdagen den 10 november 2021 kl. 8.30-16.30

Plats
Hotell Scandic, Frimurarehotellet, Linköping 

Arrangör
Arbets- och miljömedicin i Linköping - Charlotte Wåhlin och Sebastian Buck.

Kursledare
Ewa Gustafsson, Arbets- och miljömedicin, Göteborg.

Målgrupp 
Ergonomer/fysioterapeuter och läkare främst verksamma inom företagshälsovården i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Anmälan (OBS FULLBOKAT)
Platserna fylls i första hand av deltagare som var anmälda 2020 (en kurs som blev inställd). Fåtal platser kan finnas kvar till höstens kurs. Anmäl via någon av länkarna nedan. Du får besked om du får en plats.

www.vardgivarwebb.regionostergotland.se/211109
www.vardgivarwebb.regionostergotland.se/211110

Kostnad
2 900 kr/person exkl moms inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.     

Kontakt
Ergonom Charlotte Wåhlin, charlotte.wahlin@regionostergotland.se
Ergonom Sebastian Buck, sebastian.buck@regionostergotland.se
   
  

   Inbjudan och program