Landstinget i Östergötland

Endokrinmedicinska kliniken


Information för vårdgivare


Endokrinmedicinska kliniken är universitetssjukhusets klinik för medicinska sjukdomar i hormonproducerande organ.

Kliniken är organiserad i endokrinmedicinska mottagningen, diabetesenheten och osteoporosenheten och har totalt ett 25-tal medarbetare. Åtta vårdplatser på avdelning 18 är även kopplade till endokrinmedicin.

Endokrinmedicinska mottagningen

På endokrinmedicinska mottagningen utreds och behandlas sjukdomar i hypofys, sköldkörtel, bisköldkörtlar, binjurar och andra hormonproducerande organ.

Diabetesenheten

Diabetesmottagningen tar huvudsakligen hand om patienter med typ 1 diabetes (tidigare benämnt barn- och ungdomsdiabetes) medan patienter med typ 2 diabetes (tidigare benämnt vuxen- och åldersdiabetes) i regel följs upp i primärvården.

Osteoporosenheten

Osteoporosenheten utför bentäthetsmätningar och ger råd om åtgärder för att förebygga benskörhet.

Avdelning 18 – endokrin- och mag-tarmmedicinsk vårdavdelning

Vid endokrin- och mag-tarmmedicinsk vårdavdelning vårdas patienter med akuta och kroniska sjukdomar. Vid de åtta vårdplatser som är kopplade till endokrinmedicin behandlas framförallt endokrina sjukdomar som drabbar körtlarna i kroppen, till exempel diabetes, högt eller lågt blodtryck, binjuresjukdomar, hypofyssjukdomar och sjukdomar relaterade till metabola syndromet (riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar). På avdelningen som delas med mag-tarmkliniken behandlas patienter med andra internmedicinska tillstånd och magtarmsjukdomar. På alla enheter bedrivs forskning och undervisning.

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

Adress
Endokrinmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

Telefon
010-103 00 00 (växel)