Region Östergötland

Ledning och organisation

Fysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping

Klinikledning:

Verksamhetschef
Överläkare Kjell Jansson
Tel: 010 - 103 22 76
E-post: kjell.jansson@regionostergotland.se

Bitr. verksamhetschef
Överläkare Bo Lindgren
Tel: 010 – 103 33 58
E-post: bo.lindgren@regionostergotland.se

Vårdenhetschef
Leg SSK Mona-Lisa Runqvist
Tel: 010- 103 86 59
E-post: mona-lisa.runqvist@regionostergotland.se

Vårdenhetschef
Leg BMA Therese Milton
Tel: 010 - 103 33 60
E-post: therese.milton@regionostergotland.se

Verksamhetschef administration/sekretariat
Marie Nilsson
Tel: 010- 103 16 29
E-post: marie.i.nilsson@regionostergotland.se

 

I ledningsgruppen ingår även:

Meriam Åström Aneq, överläkare
Ulla Karlkvist Wiesner, kvalitetsansvarig, BMA
Petra Ünlü Bäckman, ansvarig för förbättringsarbete, BMA
Albert Kircher, medicinteknisk chefsingenjör
Maria Linghammar, chefssekreterare
Eva Nylander, HU-representant

 
Länk till organisationsskiss