Landstinget i Östergötland

Kardiologiska kliniken, ViN

 

Information för vårdgivare 


Mottagningar

Vid kardiologiska kliniken i Norrköping med drygt 70 medarbetare, finns flera mottagningar:

  • Allmän mottagning
  • Kranskärlsmottagning
  • Hjärtsviktsmottagning
  • Pacemakermottagning
  • Arytmimottagning (hjärtrytmrubbning)

Kranskärlsmottagningen tar i huvudsak emot patienter som genomgått en hjärtinfarkt eller vårdats för instabil kranskärlssjukdom. Här följs även patienter upp som genomgått ballongvidgning av kranskärl (PCI) eller kranskärlsoperation (by pass) liksom patienter som genomgått olika typer av hjärtklaffskirurgi. På hjärtsviktsmottagningen följs huvudsakligen patienter med avancerad hjärtsvikt eller de som har behov av hjälp med upptrappning av medicineringen. Arytmimottagningen följer upp patienter med specialistpreparat mot hjärtrytmrubbningar och vissa uppföljningar efter elkonvertering, vilket också görs på kliniken.

Vårdavdelning

Hjärtavdelningen är en akutmedicinsk vårdavdelning med 18 vårdplatser, varav några är så kallade hjärtintensivvårdsplatser, där det finns möjlighet att bedriva avancerad behandling och övervakning vid akuta hjärtåkommor. Här vårdas framför allt patienter med hjärtåkommor såsom kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffel och olika arytmier.

Seldingerenheten

Seldingerenheten har ett laboratorium i anslutning till kardiologska kliniken. Här genomförs kranskärlsröntgen och ballongvidgning med avancerad kateterteknik.

Administrativa enheten
Administrativa enheten består av en enhetschef och vårdadministratörer som
servar klinikens alla enheter med administrativa uppgifter såsom utskrift av journalanteckningar, brev och intyg. Bokning och kallelse av patienter, remisshantering och schemaläggning. Samt är webbskribent, IT-resurs och administrerar ärenden inkomna från 1177 Vårdguiden. För kontaktinformation se länk i vänsterspalten.

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se
 

 

Adress:
Kardiologiska kliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon:
010-103 00 00 (växel)

E-post