Region Östergötland

Ledning

Verksamhetschef


Rose-Marie Pettersson
010-103 00 00 (växel)
Rose-Marie.W.Pettersson@regionostergotland.se

Vårdenhetschef
Susanne Svensson
010-104 35 12
Susanne.Svensson@regionostergotland.se