Landstinget i Östergötland

Hjärtverksamhetens sekretariat

Hjärtverksamhetens sekretariat är en egen organisation/enhet under Hjärtcentrum som servar och samarbetar med kliniker/enheter som bedriver hjärt- och kärlsjukvård inom centrum.

Verksamhetschef
Hjärtverksamhetens sekretariat leds av verksamhetschef Marie Nilsson, telefon 010-103 16 29. 

 

 

 Adress
 
Hjärtverksamhetens sekretariat
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING
Telefon
010-103 00 00 (växel)