Region Östergötland

Hudkliniken i Östergötland

Information för vårdgivare
2020-03-16

Hudkliniken US har begränsat tillgänglighet i nuläget.

Vår information till patienter som står på immunsupprimerande/immundämpande systembehandling för sin hudsjukdom och undrar om sin läkemedelsbehandling i samband med Covid-19 (Coronavirus) är efterföljande:

Vi rekommenderar att man fortsätter med sin behandling mot sin hudsjukdom, iakttar råden om handhygien och undviker kontakt med individer som uppvisar symtom på Covid-19. Vidare rekommenderar vi som förut, att upplever man symptom på infektion ska uppehåll i behandlingen göras. Vi rekommenderar dock i så fall att du kontaktar oss genast via 1177 i första hand. Det är också viktigt vid alla kontakter inom vården, inklusive 1177, att ange att du behandlas med immundämpande behandling.

Vi rekommenderar att man i första hand håller sig uppdaterad samt följa råden på 1177.se och bevakar informationen från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ . Det är också viktigt att följa råden om reserestriktioner. Har du allmänna frågor om sjukdomen kan du ringa telefonnummer 113 13.

 

Hudkliniken är en länsklinik som fungerar som remissinstans för primärvården och andra vårdgivare. Vi bedriver även konsultverksamhet mot andra kliniker på Universitetssjukhuset i Linköping, Aleris i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

För att få en tid på hudmottagningen och hudtumörmottagning behövs en remiss från vårdcentral eller annan behandlande läkare.

Till STD-mottagningen, för undersökning av sexuellt överförd sjukdom, behövs ingen remiss. Tid kan bokas via internet alternativt via vår tidbokning.

 

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

 

Hudkliniken i Linköping
Adress: Hudkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

 

Hudkliniken i Norrköping
Adress: Hudkliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping