Landstinget i Östergötland

Hudkliniken i Linköping

  

Information för vårdgivare

Hudmottagningen och behandlingsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Länskliniken Hud Östergötland.

Hudkliniken i Östergötland har under Melanoma Week vecka 20 ingen prickmottagning. Hudkliniken arrangerar utbildningar för läkare i primärvården i länet. Syftet med utbildningen är att bli ännu bättre på att bedöma hudförändringar i primärvården och öka samarbetet mellan primärvård och specialistvården.HBTQ- diplomerad mottagning.Länkarna leder till sidor på Region Östergötlands intranät:

Hudmottagningen och tumörmottagning
STD- Mottagning för sexuellt överförbar sjukdom 
Behandlingsavdelning
Ledning
   

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

Karta över Universitetssjukhuset

Adress
Norra Entrén
Ingång 7
Plan 10
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

Telefon

010-103 00 00 (växel)

Fax
:
010-103 36 86

hudklinUsMc@regionostergotland.se