Region Östergötland

Ledning

Verksamhetschef
Carola Skogwik
E-post: Carola Skogwik 

Linköping

 

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Lena Änghagen
E-post: Lena Änghagen

Norrköping

 

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Karin Sundelin

E-post: Karin Sundelin                   

 

Vårdenhetschef
Eva-Lena Johansson
E-post: Eva-Lena Johansson

 

Vårdenhetschef
Mari Milton
E-post: Mari Milton

 

Sektionsledare
Frida Almqvist
E-post: Frida Almqvist