Landstinget i Östergötland

Kardiologiska kliniken, US

Information för vårdgivare


Vid Kardiologiska kliniken utreds alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar.

Kliniken bedriver både akut och planerad vård fördelat på läns- och högspecialiserad hjärtsjukvård där kliniken har ett nära samarbete med bland annat sydöstra sjukvårdsregionen.

Dessutom bedrivs vård av rikskaraktär.

Forskningen inom ämnesområdet kardiologi har fokus på fyra olika patientkategorier, de med ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, arytmier och klaffel.

Länkarna leder till sidor på Region Östergötlands intranät:

Kardiologmottagning
Hjärtintensivvårdsavdelning - HIA
Avdelning 7
Avdelning 8
Seldingerenheten


Patientinformation om kliniken finns på
1177.se
Adress

Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

 

Hitta till oss:
Södra entrén (ingång 1)
Hissuppgång C
Plan 11 (mottagning plan 10)

Telefon
010-103 00 00 (växel)

E-post