Region Östergötland

Ledning och organisation

Klinikledning, Kardiologiska kliniken, US

 

 

Magnus Janzon
Verksamhetschef
tel: 010 - 103 49 41
 

Anita Petersson
Vårdenhetschef
tel: 010 - 103 53 27

 


 

 

Fredrik Karlsson
Vårdenhetschef
tel: 010 - 103 60 41
 

Morgan Johansson
Vårdenhetschef
tel: 010 - 103 19 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kardiologiska kliniken ingår i Hjärt- och Medicincentrum i Östergötland. Kliniken består av:
  • Hjärtintensivavdelning (HIA)
  • Seldingerenheten
  • Avd 7
  • Avd 8
  • Kardiologmottagning
  • Administration (sekretariat) 
Inom dessa enheter finns följande sektioner där respektive verksamhet leds av en verksamhetsansvarig läkare:
 
Sektion Ansvarig Telefon E-post
Ischemi Joakim Alfredsson, Överläkare 010 - 103 64 14 Joakim Alfredsson
Hjärtsvikt Peter Wodlin, Överläkare 010 - 103 21 17 Peter Wodlin
Rytmrubbningar Anders Jönsson, Överläkare 010 - 103 52 61 Anders Jönsson
Klaffel Mats Broqvist, Överläkare 010 - 103 22 78 Mats Broqvist
Seldingerenheten Marcus Gjerde, Överläkare 010 - 103 21 81 Marcus Gjerde