Landstinget i Östergötland

Njurmedicinska kliniken US

Information för vårdgivare


En del länkarna leder till sidor på Region Östergötlands intranät: 

Njurmottagningen

Avdelning B173

Hemdialysen

Dialysmottagningen US

Dialysenheten LiM

Garnison-självdialysen

Hemdialysen

 

Jourverksamhet

Läkare: Beredskap  i hemmet hela dygnet

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

 


Adress
Njurmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING 

Telefon
010-103 00 00 (växel)

NjurmedicinUsMc@regionostergotland.se

Ansökningar/förfrågningar om sommarvikariat som underläkare mailas till

Stefan Melander

Susanne Schepull