Landstinget i Östergötland

Reumatologiska kliniken i Östergötland

Information för vårdgivare


Välkommen till Reumatologiska kliniken i Östergötland.

Kliniken utreder och behandlar inflammatoriska reumatologiska sjukdomar och har ett övergripande ansvar för utveckling och forskning inom reumatologin i Östergötland.


En del av länkarna leder till sidor på Region Östergötlands intranät:
 

Specialistmottagningar
 


Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

 

Adress
Reumatologiska kliniken i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon
010-103 00 00 (växel)

Telefax

010-103 18 44