Region Östergötland

Ledning och organisation

Klinikledning: 

Verksamhetschef

Karin Sjöstedt
E-post: Karin.Sjostedt@regionostergotland.se

Vårdenhetschef

Annica Hallén-Pettersson
E-post: Annica.Hallen-Pettersson@regionostergotland.se

Medicinsk ledningsansvarig läkare

Jan Cedergren
E-post: jan.cedergren@regionostergotland.se

Specialistläkare, adjungerat lektorat

Alf Kastbom
E-post: alf.kastbom@regionostergotland.se

 

Verksamhetsutvecklare 
Mathilda Björk

Mathilda.bjork@liu.se Mathilda.Bjork@regionostergotland.se

Elisabeth Welin Henriksson

Elisabeth.Welin.Henriksson@liu.se Elisabeth.Welin.Henriksson@regionostergotland.se

Klinikledningen nås via regionens växel 010-103 00 00

Reumatologkliniken består av:

  • Reumatologmottagning
  • Vårdavdelning (avd B73)
  • Infusionsmottagning
  • Vaskulitmottagning
  • Arbetsterapi
  • Sjukgymnastik
  • Kurator