Landstinget i Östergötland

Thorax-Kärlkliniken

Thorax-Kärlkliniken i Östergötland

Information för vårdgivare   


Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping består av Thoraxkirurgi, Thoraxanestesi- och intensivvård och Kärlkirurgi. Här utförs kirurgisk behandling av sjukdomar i bröstkorgen, hjärtat och lungorna samt kärlkirurgi.

Vi opererar patienter från Sydöstra sjukvårdsregionen, dvs Jönköpings-, Kalmar- och Östergötlands län.

Inom thoraxkirurgi utförs årligen cirka 800 hjärtoperationer och cirka 230 lungoperationer.

Inom kärlkirurgi utförs cirka 700 åtgärder för artärsjukdomar varav hälften görs med endovaskulär teknik. Dessutom görs cirka 500 åderbråcksoperationer. Åderbråcksoperationerna sker nästan uteslutande polikliniskt, både i Linköping och i Norrköping.
Kärlkirurgiska sektionen har även mottagningsverksamhet både i Linköping och Norrköping.

Patientinformation om kliniken finns på 1177.se

Adress
Thorax-Kärlkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon
010 - 103 00 00
(växel)

Fax

013 - 10 02 46 (thoraxkir)

010 - 103 86 36 (kärlkir)

E-post
Thorax-Kärlkliniken, US