Region Östergötland

Ledning och organisation

Klinikledning Thorax-Kärlkliniken


Verksamhetschef:
Eva Ahlgren Andersson Telefon 010-103 48 24
Eva.Ahlgren.Andersson@regionostergotland.se

Bitr verksamhetschef:

Hans Granfeldt Telefon: 010-103 48 82
Hans.Granfeldt@regionostergotland.se

Sektionschef kärlkirurgi: 
Bengt Arvidsson telefon: 010-103 48 00
Bengt.Arvidsson@regionostergotland.se

Vårdenhetschef avd 6:
Camilla Gustafsson Telefon: 010-103 48 43
Camilla.Gustavsson@regionostergotland.se

Vårdenhetschef Thoraxoperation:
 
Camilla Sturnegk Telefon: 010-103 69 91
camilla.sturnegk@regionostergotland.se 

Vårdenhetschef THIVA:
Carolin Gårdman Telefon: 010-103 46 55
Carolin.Gardman@regionostergotland.se