Landstinget i Östergötland

Clinicum Östergötland

Vid behov av utbildning kontakta clinicum@regionostergotland.se

 

Pandemiutbildning på Clinicum

Pandemiutbildning för omvårdnadspersonal 
Länk till Kompetensportalen.

 

 

Andningshjälp

CPAP/Boussignac-utbildning med film
Optiflow-utbildning med film 
   
 

Artärprovtagning

Provtagningsrutiner vid artärnål med tryckmätningsset för ABP
Artärprovtagning_femoral stab, akutmottagningen, US
   
 

CVK

  Riktlinjer och utbildningsmaterial
(Länk till sida på Region Östergötland om CVK, öppnas i nytt fönster)
   
 

Föreläsningspaket för primärjourer medicin

 
  • Förmaksflimmer och förmaksfladder
  • CPAP, BiPAP och Optiflow
  • Hyponatremi, hyperkalemi och hypokalemi
  • Konfusion
Länk till filmer om ovanstående
   
 

Föreläsningspaket för mellanjourer inom medicin

 
  • A-E bedömning
  • Noninvasiv behandling NIV och Optiflow
  • Uppgifter som mellanjour
Länk till film om ovanstående
   
 

HLR

Rekommendationer från HLR-rådet gällande coronasmitta
(Länk till HLR-rådets hemsida, öppnas i nytt fönster)
Kort sammanfattning av HLR-rådets rekommendationer gällande coronasmitta
   
 

KAD

Urinvägskateterisering

Instruktionsfilm katetersättning - steril rutin
(länk till Youtube, öppnas i nytt fönster)
   
 

PVK

Perifer venkateter
(länk till Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster)
   
 

Skyddsutrustning

Skyddsmask Tiki
Film om hur skyddsmasken Tiki ska användas
   
 

Trakeostomi

 

Trakeostomi på vårdavdelning
(
innehåller filmer i slutet av dokumentet)

 

Akuta åtgärder vid komplikationer
(länk till Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster)                                              

   
 

Uppdatering angående Covid-19 från akuten, mikrobiologen, infektion, koagulation samt IVA

  Program för föreläsning 5/11 2020
  Film från föreläsning 5/11 2020
  Covid-19 på MIMA HT 2020
  Akuten 20201104 Covid
  Presentation Covid och IVA
  Mikrobiologen, info till AT och ST november 2020
  Covid-19 behandling RÖ_K_Niward
  Trombosprofylax och trombosbehandling vid COVID-19, direktiv från Särskild sjukvårdsledning regional nivå
   
 

Vaccination mot Covid-19

  E-utbildning Injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylaxi
Interna
Externa
   
 

Venprovtagning

Kvalitetssäkrad venprovtagning inom Region Östergötland
(Länk till Youtube, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

 

 

Universitetsjukhuset


E-post
Telefon: 010-103 73 75
Adress:
Region Östergötland
Clinicum, Ingång 50, plan 12
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Vrinnevisjukhuset


E-post

Telefon: 010-104 16 13 alt 010-103 86 76

Adress: 
Region Östergötland
Clinicum
Hus 11, ingång 10
Vrinnevisjukhuset
601 82 NORRKÖPING

Lasarettet i Motala


E-post

Telefon: 010-104 82 85 alt 010-104 80 81
Adress: 
Region Östergötland
Hus B, plan 10
Lasarettet i Motala
591 85 MOTALA