Landstinget i Östergötland

Clinicum Östergötland

 

Clinicum erbjuder under hösten utbildningar igen men med vissa restriktioner, läs mer här.

 

Clinicum Östergötland är ett medicinskt simuleringscentrum där vårdpersonal inom alla professioner får utveckla sina färdigheter individuellt såväl som i team.  

Clinicum Östergötlands uppdrag är att möjliggöra regelbunden träning, där praktiska och teoretiska moment varvas, ge verktyg och handlingsberedskap som ökar patientsäkerheten inom vården. 
 
Återkoppling och utvärdering grundas på evidensbaserad forskning.  

Läs gärna mer om simulering och klinisk träning här

Clinicum Test och innovation är en del av Clinicum Östergötland. Vi är en tvärprofessionell enhet med expertkunskap i vård, medicinskt teknik, IT och informatik, innovations- och utvecklingsledning i kombination med test- och simuleringskompetens. Läs mer om Test och innovation här.

 Information i samband med covid-19.

Kontakt

 

 

Universitetsjukhuset


E-post
Telefon: 010-103 73 75
Adress:
Region Östergötland
Clinicum, Ingång 50, plan 12
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Vrinnevisjukhuset


E-post

Telefon: 010-104 16 13
Adress: 
Region Östergötland
Clinicum
Hus 11, ingång 10
Vrinnevisjukhuset
601 82 NORRKÖPING

Lasarettet i Motala


E-post

Telefon: 010-104 82 85
Adress: 
Region Östergötland
Hus B, plan 10
Lasarettet i Motala
591 85 MOTALA