Region Östergötland

Clinicums Kurskatalog

Clinicum Östergötland erbjuder olika kurser, färdighets- och simuleringsträning för interna och externa deltagare. Vi erbjuder även stöd i framtagande och design av skräddarsydda utbildningar inom patientnära arbete och färdighetsträning i samtliga specialiteter, samt i övergripande utbildning av instruktörer. 

För mer information om varje kurs vänligen klicka på länkarna nedan alternativt kontakta oss via e-post clinicum@regionostergotland.se eller telefon 010-103 73 75.

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Paediatric Life Support (APLS)

Basal kirurgisk teknik för icke-kirurger

Basal kirurgisk teknik för ST-läkare

Basal öppenvårdsgynekologi och undersökningsteknik för ST-läkare

Bedömning av sjukt barn inom Primärvården

Emergency Nursing Pediatric Course (ENPC)

Emergency Nursing Pediatric Course, Instruktörskurs (ENPC)

European Paedatric Advanced Life Support (EPALS)

European Trauma Course (ETC)

Generic Instructor Course för ALSG-kurser

Generic Instructor Course för ERC-kurser, kontakta Clinicum för mer information

Grundläggande akut internmedicinskt omhändertagande (Basic internal medicine Course BASIC)

Grundläggande kurs i akut omhändertagande av patient (GAOP)

Hjärt-lungräddningskurser vuxen

Hjärt-lungräddningskurser barn

Instruktörskurs i tracheostomivård

Instruktörskurs i hantering av Central venkateter

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande (KlinSims pedagogiska kurs steg 1 för instruktörer) 

Instruktörsutbildning med fokus på design och lärande (KlinSims Pedagogiska kurs Steg 2 för instruktörer)

Lead or be lead by IT

proACT (fd ALERT)

SBAR 

Trakeostomivård

Trauma Nursing Core Course (TNCC
)

Trauma Nursing Core Course, Instruktörskurs (TNCC)

Trauma Nursing Core Course, Recert (TNCC)

Urinkateterutbildning

Venprovtagning