Landstinget i Östergötland

Medarbetare

Bild på Martin Schilling

Martin Schilling
Verksamhetschef Clinicum
Specialistläkare internmedicin
Överläkare akutsjukvård
Universitetsöverläkare i simulering och implementering

Tjänstgöringsgrad Clinicum %
 
E-post: martin.schilling@regionostergotland.se
Telefon: 070-324 26 15

 

Maria Erlin
Enhetschef US
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %

 

E-post: maria.erlin@regionostergotland.se 
Telefon: 010-103 29 87

Roger Larsson
Teknisk koordinator
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %
  
E-post: roger.c.larsson@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 64 29

Anneli Holgersson
Tekniker
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %

 

E-post: Anneli.holgersson@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 69 48

Tina Erlandsson
Administratör US
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %

 

E-post: tina.erlandsson@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 78 67

Erika Sahlén
Enhetschef ViN
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %

 

E-post: erika.sahlen@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 16 13

 

Sari Väyrynen

Administratör ViN
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %

 

E-post: 
sari.vayrynen@regionostergotland.se 
Telefon: 
010-103 86 76

Jenny Silvén
Enhetschef LiM
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %

 

E-post: jenny.silven@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 82 85

Eva Larsson
Administratör LiM
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %

 

E-post: eva.ma.larsson@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 80 81

Annika Englund
HLR-koordinator Östergötland
Legitimerad sjuksköterska
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 100 %
 
E-post: annika.englund@regionostergotland.se
Telefon: 070-331 25 31

Eva Stuart
Pedagogiskt rådgivande instruktör
Legitimerad sjuksköterska
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 60 %

E-post: eva.stuart@regionostergotland.se
Telefon: 070-386 48 15 

Tommy Jansson
Koordinerande instruktör
Specialistsjuksköterska intensivvård
Tjänstgöringsgrad Clinicum 40 %

E-post: tommy.jansson@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 08 83
Mobil:072-708 02 53

 

Catherine Fors
Koordinerande instruktör
Legitimerad sjuksköterska
Tjänstgöringsgrad Clinicum 50 %

 

E-post: catherine.fors@regionostergotland.se
Tel: 010-103 76 53
Mobil:076-110 02 02

Susanna Lidebjer
Koordinerande instruktör
Specialistsjuksköterska intensivvård
Tjänstgöringsgrad Clinicum 20 %

E-post: susanna.lidebjer@regionostergotland.se 
Telefon: 010-103 78 20
Mobil: 073-806 89 30

Stefan Redéen
MD PhD
Instruktör
Överläkare kirurgiska kliniken US
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 10 %

E-post: stefan.redeen@regionostergotland.se

Anna Holm
HLR-ansvarig läkare centrala distriktet
Överläkare kardiologi
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 10 %

E-post: anna.c.holm@regionostergotland.se

Krisztián Csatari
HLR-ansvarig läkare västra distriktet
Överläkare internmedicin
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 10 %


 

 E-post: krisztian.csatari@regionostergotland.se

 

Håkan Hult

Professor
Pedagog 
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 20 %

E-post:hakan.hult@liu.se
Telefon: 070-8510480

Sara Bonnevier
HLR-koordinator ViN
Legitimerad sjuksköterska
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 50 %

 

E-post: HlrViN@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 21 23

Linda Fransson
Koordinerande instruktör
Legitimerad sjuksköterska

Tjänstgöringsgrad Clinicum: 35 %

 

E-post: HlrVin@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 21 53

Anette Alfredsson
Koordinerande instruktör
Specialistsjuksköterska anestesi

Tjänstgöringsgrad Clinicum: 50 %

 

E-post: HlrLim@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 79 17

Thierry Dewez
Koordinerande instruktör
Legitimerad sjuksköterska
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 40 %

 

E-post: HlrLim@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 79 16

 

Mimmi Johansson
Koordinerande instruktör
Tjänstgöringsgrad Clinicum: 50 %

 

E-post: mimmi.johansson@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 59 21

Sofia Schelin
Koordinerande instruktör
Specialistsjuksköterska intensivvård

Tjänstgöringsgrad Clinicum: 50 %

 

E-post: sofia.schelin@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 79 19

Helena Jiménez
HLR-ansvarig läkare östra distriktet

Tjänstgöringsgrad Clinicum 10 %

 

E-post: helena.jimenez@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 31 06