Landstinget i Östergötland

Länkar och omvärld

Interna länkar

Medicinska fakulteten LiU:s sidor om Clinicum

CMIV

KMC


Utbildnings-/simulatorcentrum

Nationella
(länk till KlinSims länksamling)

Internationella
(länk till KlinSims länksamling)
Regionala i Sydöstra sjukvårdsregionen
Metodikum
KTC Kalmar

 

Föreningar och konferenser

Länksamling med föreningar och konferenser


Forskning och dokumentation kring simulering

Medical Modeling and Simulation Database