Landstinget i Östergötland

Om Clinicum Östergötland

 

Clinicum är Region Östergötlands enhet för att utveckla och träna personal för olika allvarliga händelser. Här tränar vi vanliga och ovanliga medicinska situationer tillsammans i så verklighetsnära miljöer som möjligt.

Clinicum fokuserar på kommunikationsträning, aktuell medicinsk kunskap och medicinska färdigheter för regionens personal. 

Utveckling av verksamheten sker genom att lära upp och stödja kliniker att göra egna simuleringsövningar på samtliga enheter i regionen. Vi bistår i utvecklande av lokala, nationella samt internationella kurser.

Clinicum övervakar den tekniska utvecklingen av simuleringsutrustningar och studerar de pedagogiska resultaten av simuleringen.

Inom Clinicum arbetar huvudsakligen personal som också har klinisk tjänstgöring inom olika verksamheter. Hjärt-lungräddningskurser för alla åldrar förvaltas av Clinicum. Vi har nära samarbete med utvecklings- och patient-säkerhetsenheten, vårdhygien, katastrof- och beredskapsmedicin. Våra medarbetare finns representerade i flera nationella och internationella organisationer.

Den bästa vården får patienten om personalen är välutbildad, tränad och kan kommunicera med varandra och patienten – detta är Clinicums dagliga arbete.

 

Varmt välkommen till oss!