Region Östergötland

Riktlinjer och utbildningsmaterial

Regionsövergripande riktlinjer

 

Riktlinje: Val av central venös infart

Riktlinje: Gemensamma riktlinjer gällande handhavande för  centralvenösa infarter

Riktlinje: Central venkateter - icke tunnelerad (CVK)

Riktlinje: Perifert inlagd central venkatater (PICC-line)

Riktlinje: Subcutan venport ( SVP )

Riktlinje: Tunnelerad central venkateter

 

Utbildningsmaterial
 

Bildspel Icke Tunnelerad CVK
Kommentarer till ovanstående bildspel

Bildspel PICC-line
Kommentar till ovanstående bildspel
Bildspel VRI för Introduktion
Kommentar till ovanstående bildspel
Bildspel SVP
Kommentar till ovanstående bildspel
Bildspel Tunnelerad CVK
Kommentar till ovanstående bildspel

 

Skapa kompetenskort

 

För att deltagarna ska få kompetenskort efter genomförd utbildning måste du som instruktör be ansvarig  för kompetensportalen på din enhet att lägga in utbildningstillfällen i kompetensportalen. Underlag för kompetenskort finns för varje infart i kompetensportalen. Efter att detta är gjort får du som instruktör gå in och godkänna deltagaren.

Du ansvarar för att utbildning genomförs enligt framtaget koncept och att riktlinjerna följs.

 

Referenser

 

Referens Disinfection of needleless connector hubs: Clinical evidence systematic reveiew
Referens Frykholm_et_al-2014-Acta_Anaesthesiologica_Scandinavia
Referens Gavin_et_al-2016-The_cochrane_library

 

Utbildningsfilmer

 

   
 

Icke tunnelerande CVK

 

Tunnelerande CVK


 

   
 

PICC-line 

 

SvP Subcutan venport

 

Material och artikelnr

 

Material till CVK                        


 

Regionsövergripande nätverk

 

2016-09-27 Viktig Information : På CVK-enheten US har man sedan en tid en ny CVK som heter Kimal och är lila. Den har i den proximala änden en backventil. Därför sätter man från CVK-enheten inte på några kopplingar när en sådan CVK har lagts in. Fördelen med Kimal är att den är mindre benägen att knicka och också tål högt tryck som är nödvändigt vid till exempel vissa röntgen-undersökningar.

 

 

2016-09-23 Information : I den gemensamma riktlinjen gällande handhavande för centralvenösa infarter har följande text kompletterats med:

Speciella överväganden dokumenteras under observandum i Cosmic


Hantering av enstaka centralvenösa infarter kan kräva speciella överväganden. Det kan till exempel gälla en enstaka centralvenös infart som är patientens ”livlina” och därav måste hanteras på speciellt sätt. Det kan också vara i specifika fall där det finns behov av att tydliggöra krav på noggrant övervägt ställningstagande innan avlägsnande av centralvenös infart sker, till exempel vid kateterrelaterad infektion. Detta ska dokumenteras som en journalanteckning i Cosmic. För att åtgärden ska uppmärksammas i den fortsatta vården skrivs under observandum följande text i rubrikfältet: ”Patientens centralvenösa infart ska hanteras enligt speciella riktlinjer”. Hänvisningen till journalanteckning ska finnas i kommentarsfältet. Anteckningen i observandum rutan ska undertecknas med klinik och ansvarig (för- och efternamn samt yrkesroll och datum för anteckningen (YYYY-MM-DD).

Presentation Röntgen

Praktisk pedagogik
PICC-line inläggningsteknik