Landstinget i Östergötland

Biobanker

Här finns en vägledning för den som planerar att starta en insamling av prover. Vill du veta mer om de biobanker som finns och för vilket ändamål de har inrättats kan du kontakta Regionalt Biobankscentrum.


Instruktion för att inrätta ny biobank, ändra befintlig biobank, starta provsamling
Beskrivning av principen för handläggning vid inrättande/ändring av biobank samt start av provsamling.

 

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum 
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
010–103 44 03

Biobankshandläggare
Camilla Andersson
010-103 96 30


Biobankshandläggare/
Biobanksansvarig
Camilla Hildesjö
010-103 20 21

 

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar