Landstinget i Östergötland

För vårdpersonal

är finner du allmän information om biobankslagen samt instruktion för handläggning av tillfälligt beslutsoförmögna.

Instruktion - Beslutsoförmögna
Beskrivning av principen för handläggning av information och samtycke av tillfälligt beslutsoförmögna. 

Broschyren Biobankslagen, landstingens/regionernas gemensamma hantering av information och samtycke.

Biobanken - resurs för livet
En broschyr som beskriver biobankslagen, vad biobankerna är bra för samt vanliga frågor och svar kring biobanker.

Informationsblad till allmänhet och provgivare, som bör finnas tillgängliga på mottagningar och i väntrum:

Ett sparat prov kan rädda liv (dokument id "G1b)- Affisch

Informationsblad:

Till dig som lämnar prov (dokument id "G2a)

Till dig som lämnar cellprov  (dokument id "G2b")

Till dig som lämnar mödravårdsprov (dokument id "G2c)

 

Nej-talonger på svenska och andra språk:

Lathund (dokument id "H3") för personal som ordinerar och/eller tar prov inom hälso- och sjukvården och är informations- och samtyckesansvariga (ISA) - framtagen av Biobank Sverige i maj 2018. 

 

Nej-talong, svenska, (dokument id "E1") finns även på 1177.se.

Nej-talong och information om biobankslagen på andra språk finns på Biobanksverige.se.

Ifyllda nej-talonger skickas till:
Biobankssamordnaren
Regionalt biobankscentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

 

 

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
010–103 44 03

 

Biobankshandläggare
Camilla Andersson
010-103 96 30

 
Biobankshandläggare/
Biobanksansvarig
Camilla Hildesjö
010-103 20 21

 

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar