Kontakta oss:

RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef: 
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tfn: 010 – 103 44 03

Biobankshandläggare/
Biobanksansvarig

Camilla Hildesjo
Tfn: 010 - 103 20 21

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar