Kontakta oss:

RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef: 
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tfn: 010 – 103 44 03
Gunilla.Bergstrom@regionostergotland.se

Biobankshandläggare
Gunilla Davour
Tfn: 010 - 103 20 21
Gunilla.Davour@regionostergotland.se 

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar
Tfn: 010 - 103 27 43
Nosrat.Shahsavar@regionostergotland.se