Landstinget i Östergötland

Nyhetsbrev

 

Nyhetsbrev från Biobank Sverige

Nyhetsbrev från Biobank Sverige (tidigare Nationella Biobanksrådet) började ges ut 2006. Om du är intresserad av att läsa tidigare nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef

Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tfn: 010 – 103 44 03
Gunilla.Bergstrom@regionostergotland.se

Biobankshandläggare
Gunilla Davour
Tfn: 010 - 103 20 21
Gunilla.Davour@regionostergotland.se 

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar
Tfn: 010-103 27 43
Nosrat.Shahsavar@regionostergotland.se