Landstinget i Östergötland

Nyheter

Nationell konferens om biobankning 26-27 mars 2019
För andra gången anordnar Biobank Sverige en nationell konferens om biobankning. Konferensen hålls 26-27 mars 2019 på Svenska Mässan i Göteborg. Temat är ”Biobank Sverige – från idé till verklighet”. Under två dagar samlas runt 250 deltagare för att utbyta kunskap, bygga nätverk och diskutera biobanksfrågor
.
Konferensen tar upp den nya nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige, lyfter digitalisering och de senaste innovationerna inom biobankning, berättar om regeringens life science satsning samt om lagar och regler som påverkar området.
Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet.

Ny biobanksguide lanserad! (
maj 2018)
Biobank Sverige har tillsammans med representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, Uppsala Universitet, RBC Sydöstra sjukvårdsregion och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en guide som beskriver biobanker i Sverige och hur humanbiologiska prov kan användas i forskning och klinisk prövning.

Guiden ger vägledning till hur forskare och företag kan gå tillväga för att få tillgång till befintliga prov i svenska biobanker och vad som krävs för att nyinsamla prov från patienter eller provgivare i Sverige. Den ger även riktlinjer till forskare och företag om den biobanksservice som finns som stöd för insamling och uttag av prov inom landet. Syftet med guiden är att bidra till att tillgängliggöra gemensamma resurser och att stöd nyttjas på ett optimalt vis och med respekt för patienters och provgivares integritet.

2017-01-25 Ny nationell administrativ granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker - framtagen av Nationella Biobanksrådet
Vid studier, där tillgång önskas till befintliga biobanksprov från flera landsting/regioner, erbjuder Regionalt Biobankscentrum (RBC)/motsvarande organisation forskare och företag rådgivning och administrativ granskning av biobanksdelarna i "EPN-ansökan", "Forskningspersoninformation" och "Ansökan om tillgång till provsamling och personuppgift för forskning". Läs mera på Biobanksverige.se. 

Välkomna att kontakta RBC-chef Gunilla Bergström eller biobankshandläggare Gunilla Davour.


Nationella nyheter finns på www.biobanksverige.se 


 
 

 

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tfn: 010 – 103 44 03
Gunilla.Bergstrom@regionostergotland.se

Biobankshandläggare
Gunilla Davour
Tfn: 010 - 103 20 21
Gunilla.Davour@regionostergotland.se

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar
Tfn: 010 - 103 27 43
Nosrat.Shahsavar@regionostergotland.se