Landstinget i Östergötland

Nyheter

E-Learning om Biobankslagen: Uppdaterad och kostnadsfri februari 2020
Biobanksverige.se finns nu denna E-learning publicerad. Det är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/ Apotekarsocieteten, ASCRO, Biobank Sverige och LIF. Utbildningen är nu uppdaterad i enlighet med ny biobankslagstiftning från 2019. En nyhet för 2020 är också att aktörerna i projektet erbjuder utbildningen kostnadsfritt för alla i branschen. Utbildningen är som tidigare 100 procent webbaserad och tar cirka 60 minuter att genomföra. Målgrupp är personer/organisationer som skriver ansökningar om tillgång till prov för forskning.

Organisationsförändring av Region Östergötlands biobanker januari 2020
Från och med den 1 januari 2020 har en organisationsförändring beslutats av regiondirektören. Förändringen innebär att Region Östergötland nu har en biobank, Biobank Östergötland med registeringsnummer 1. I Biobank Östergötland finns två avdelningar inrättade, en för prov tagna för vårdsyfte i första hand och en för forskningsprov. Biobanksansvarig är Camilla Hildesjö på Regionalt Biobankscentrum. Vid frågor kontakta Camilla på tel 010-103 20 21 eller via e-post: camilla.hildesjo@regionostergotland.se 
E-biobanken omfattas inte av organisationsförändringen.

Nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA) november 2019
Biobank Sverige har tagit fram nya avtalsmallar för MTA då humana prov ska skickas för analys inom Sverige eller utomlands.
Avtalen reglerar hur mottagaren får hantera prov samt hur prov ska hanteras när de inte längre behövs för det ändmål för vilket de skickades.
Tre nya avtalsmallar (som ska biläggas biobanksansökan (L1) har tagits fram - L2a1, L2a2, L2a3. Avtalsmallarna finns även i engelsk version.

Ytterligare information finns på Biobanksverige.se


Ny biobanksguide lanserad! (
maj 2018)
Biobank Sverige har tillsammans med representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, Uppsala Universitet, RBC Sydöstra sjukvårdsregion och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en guide som beskriver biobanker i Sverige och hur humanbiologiska prov kan användas i forskning och klinisk prövning.

Guiden ger vägledning till hur forskare och företag kan gå tillväga för att få tillgång till befintliga prov i svenska biobanker och vad som krävs för att nyinsamla prov från patienter eller provgivare i Sverige. Den ger även riktlinjer till forskare och företag om den biobanksservice som finns som stöd för insamling och uttag av prov inom landet. Syftet med guiden är att bidra till att tillgängliggöra gemensamma resurser och att stöd nyttjas på ett optimalt vis och med respekt för patienters och provgivares integritet.

 

Välkomna att kontakta RBC-chef Gunilla Bergström eller biobankshandläggare Camilla Hildesjö.


Nationella nyheter finns på www.biobanksverige.se 


 
 

 

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tfn: 010 – 103 44 03

Biobankshandläggare/
Biobanksansvarig
Camilla Hildesjö
Tfn: 010 - 103 20 21

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar