Landstinget i Östergötland

Regionalt biobanksråd

Regionalt biobanksråd är ett forum för samråd angående planering och styrning av RBC´s verksamhet. 

Region Jönköpings län

Region Kalmar län
Region Östergötland
Hälsouniversitetet i Linköping

 

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef 
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tfn: 010 – 103 44 03

Biobankshandläggare/
Biobanksansvarig

Camilla Hildesjö
Tfn: 010 - 103 20 21

IT-frågor, Svenska biobanksregistret
Nosrat Shahsavar