Landstinget i Östergötland

Regionalt biobanksråd

 

Regionalt biobanksråd är ett forum för samråd angående planering och styrning av RBC´s verksamhet. 

Region Jönköpings län

Region Kalmar län
Region Östergötland
Hälsouniversitetet i Linköping

 

 

 

 

Kontakta oss:
RbcSydostra@regionostergotland.se

Chef 
Gunilla Bergström 
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
010–103 44 03

 

Biobankshandläggare
Camilla Andersson
010-103 96 30


Biobankshandläggare/
Biobanksansvarig

Camilla Hildesjö
010-103 20 21

 

IT-frågor, Nationella biobanksregistret
Nosrat Shahsavar