Landstinget i Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård 

 

 Nyheter och aktuellt                                         

[2019-07-04]
Uppdaterade smittskyddsblad för hiv
Patient- och läkarinformation för hiv samt patientinformation, hiv - med välinställd behandling finns att läsa på Smittskyddsläkarföreningens hemsida.

[2019-06-18]
Resultat från senaste mätningen av PPM-VRI i juni
Läs mer >>

[2019-06-14]
Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige
Kunskapsunderlag framtaget av Folkhälsomyndigheten, läs mer

[2019-06-13]
Uppdaterade smittskyddsblad för hepatit B och hepatic C
Läkar- och patientinformation, länk till Smittskyddsläkarföreningens hemsida

[2019-05-29]
Fint pris till BRIVA för arbete mot VRI
Priset var för bästa poster på hygiendagarna i Visby 2019.
Läs mer >>

[2019-05-28]
Sommarmånaderna - högsäsong för magsjuka

[2019-05-28]

Statistiken för influensasäsongen 2018 - 2019 i Region Östergötland är nu publicerad, läs mer

[2019-05-20]
Stabilt läge för smittsamma sjukdomar under 2018, läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens sida

[2019-05-17]
Premiär för Utbrottsgrupp i Region Östergötland
I månadsskiftet april/maj drabbades GAVA US av ett utbrott av norovirus. GAVA vidtog tidigt korrekta åtgärder samt kontaktade Smittskydd och vårdhygien.
För första gången användes Utbrottsgrupp för att effektivt vidta relevanta åtgärder för att snabbt avgränsa och bekämpa utbrottet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att utfallet är mycket lyckat. Tack vare det tidiga mötet med rätt personer lyftes problemet till en prioriterad nivå och viktiga beslut kunde fattas tidigt. Se Smittspridningsrapporten från utbrottet.

2019-04-29]
Dags att vaccinera sig mot TBE
Flera platser i Östergötland räknas nu som riskområden. läs mer på 1177.se/tbe 

[2019-04-25]
Nytt nummer av Nytt om smitta i Östergötland - vår tidning

[2019-04-04]
Nyligen publicerad artikel om MRSA-utbrott på BKC
Sammanfattning >>

[2019-03-27]
Regeringen har nu beslutat att införa vaccination mot rotavirus i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn, från och med den 1 september 2019. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

[2019-01-28] 
Uppdaterade smittskyddsblad, läkar- och patientinformation 
Smittskyddsblad på diagnoserna amöba, campylobakter, crypotospridium, EHEC, giardia, salmonella, shigella, tyfoid- paratyfoid, yersinia och hygienråd vid tarmsmitta finns att läsa på Smittskyddsläkarföreningens hemsida.

 

  

Kontakt

 

Britt Åkerlind
Britt Åkerlind
Verksamhetschef,
Smittskydd och vårdhygien
tel. 010-103 73 21 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping
 

Besöksadress
Gasverksgränd 2