Landstinget i Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

 

Nyheter och aktuellt                                         

[2020-01-23]
Nytt coronavirus upptäckt i Wuhan, Kina
För mer information, uppdateringar samt FAQ, se Folkhälsomyndigheten.
För handläggning av misstänkta fall var god se länk. Observera att handläggningen vid det misstänkta nya coronaviruset (2019-nCoV) är tillsvidare densamma som vid mers-CoV.

[2020-01-23]
Influensaläget vecka 3
Influensaaktiviteten är fortsatt låg i Östergötland och Sverige. Under vecka 3 rapporterades tre fall av influensa A och ett fall av influensa B i vårt län. För mer information om antalet laboratoriediagnostiserade influensafall i Östergötland och Sverige, följ denna länk.

För mer information om influensa, se Folkhälsomyndigheten samt 1177 vårdguiden.

[2019-11-18]
Dashboard Strama/VRI
Nu lanserar vi dashboard Strama/VRI - en rapport som med några klick visar hur det ser ut i din verksamhet! Läs mer >>

Nyhetsarkiv >>

Kontakt

 

Britt Åkerlind
Britt Åkerlind
Verksamhetschef,
Smittskydd och vårdhygien
tel. 010-103 73 21 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Regionledningskontoret
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping
 

Besöksadress
Gasverksgränd 2