Landstinget i Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

 

Nyheter och aktuellt                                         

 
[21-07-02]
SmiNet åter i drift
Se nyhet på LISA

[2021-06-17]
Sammanfattning av influensasäsongen 2020-2021
Under den gångna influensasäsongen har inte ett enda fall av influensa A eller B rapporterats i Region Östergötland. Sedan vecka 40 2020 har 791 influensaprover analyserats i vårt län och samtliga prover var alltså negativa. Totalt i Sverige påvisades 10 fall av influensa A och 19 fall av influensa B. Spridningen av influensa har, enligt Folkhälsomyndigheten, varit mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Förra säsongens vaccinationskampanj startade första veckan i november. I Östergötland var vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre 67 % vilket var ett nytt rekord. I Sverige som helhet var vaccinationstäckningen 60 %.

För mer information om influensasäsongen 2020-2021, se Folkhälsomyndighetens sammanfattning

[2021-05-10]
Resultat PPM-VRI våren 2021.
Läs mer >>

[2021-04-27]
WHO:s Vaccinationsvecka - Vaccin för oss närmare varandra
Länk till Folkhälsomyndigheten

[2020-03-20]
Följ utvecklingen av coronavirus (SARS-CoV-2) 

För mer information, läs här där all information samlas

För mer information om influensa, se Folkhälsomyndigheten samt 1177 vårdguiden.

Nyhetsarkiv >>

Kontakt

 

Britt Åkerlind
Britt Åkerlind
Verksamhetschef,
Smittskydd och vårdhygien

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Regionledningskontoret
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping
 

Besöksadress
Gasverksgränd 2