Landstinget i Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

 

Nyheter och aktuellt                                         

[2021-09-24]

Öppetider för anmälan i SmiNet

Från och med måndag 27 september är Sminet öppet för anmälare och användare mellan 07.00-17.30 måndag-fredag. Stängt lördag-söndag.

Detta gäller under 1-2 veckor beroende på hur det fungerar. Nästa steg är att öppna upp helt på vardagar och stängt på helger eller att öppna hela veckor. Besked om detta kommer löpande från Folkhälsomyndigheten.

 
[2021-09-06]
Nya SmiNet är igång
Från och med den 6 september är en ny version igång av SmiNet, Folkhälsomyndighetens databas för smittsamma sjukdomar. Den största förändringen är att inloggningen numera sker med e-tjänstekortet och den personliga pinkoden i första hand.
 

• Anmälan i SmiNet kan göras måndag–fredag mellan klockan 8 och 16.30. Folkhälsomyndigheten arbetar på att kunna utöka öppettiderna.

• Du hittar SmiNet via Applikationer på Lisa, eller via Smittskydds hemsida, välj "Anmälan".

• Det är ditt e-tjänstekort som är din identifikation för att kunna anmäla. Följ de steg som krävs när du är inne i SmiNet. Tidigare inloggningsuppgifter och lösenord upphör att gälla.

• Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare.

• "Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168)", så kallad paragrafanmälan, görs också elektroniskt med e-tjänstekort. Följ instruktionerna på SmiNet.

• Användarmanual klinisk anmälan i nya SmiNet.

Om du har frågor om förändringen i SmiNet eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta Smittskydd Östergötland:
Telefon: 010-103 08 64 (mån–fre, kl 8–16)
E-post: smittskyddsenheten@regionostergotland.se

[2021-08-30]
Information om Sminet
För att läsa mer, se länk

[2021-08-12]

Följ utvecklingen av coronavirus (SARS-CoV-2)
För mer information, läs här där all information samlas.

[2021-06-17]
Sammanfattning av influensasäsongen 2020-2021
Under den gångna influensasäsongen har inte ett enda fall av influensa A eller B rapporterats i Region Östergötland. Sedan vecka 40 2020 har 791 influensaprover analyserats i vårt län och samtliga prover var alltså negativa. Totalt i Sverige påvisades 10 fall av influensa A och 19 fall av influensa B. Spridningen av influensa har, enligt Folkhälsomyndigheten, varit mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Förra säsongens vaccinationskampanj startade första veckan i november. I Östergötland var vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre 67 % vilket var ett nytt rekord. I Sverige som helhet var vaccinationstäckningen 60 %.

För mer information om influensasäsongen 2020-2021, se Folkhälsomyndighetens sammanfattning samt 1177 vårdguiden.

[2021-05-10]
Resultat PPM-VRI våren 2021.
Läs mer >>

[2021-04-27]
WHO:s Vaccinationsvecka - Vaccin för oss närmare varandra
Länk till Folkhälsomyndigheten

Nyhetsarkiv >>

Kontakt

 

Britt Åkerlind
Britt Åkerlind
Verksamhetschef,
Smittskydd och vårdhygien

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Regionledningskontoret
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping
 

Besöksadress
Gasverksgränd 2