Landstinget i Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

 Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård 

 

Nyheter och aktuellt                                         

[2019-11-18]
Dashboard Strama/VRI
Nu lanserar vi dashboard Strama/VRI - en rapport som med några klick visar hur det ser ut i din verksamhet! Läs mer >>

[2019-11-08]
Åtgärder på ViN efter förhöjda legionellahalter
Läs mer

[2019-11-05]
Larmbakterie Clostridium difficile, nedåtgående trend >> 

[2019-10-30]
Ny utgåva av "Nytt om smitta i Östergötland - vår tidning" >>

[2019-10-21]
Årets influensasäsong närmar sig
Den årliga vaccinationskampanjen mot influensa startar den 19 november, läs mer >>

[2019-09-24]
Resultat PPM-VRI sept 2019 >>

Nyhetsarkiv >>

Kontakt

 

Britt Åkerlind
Britt Åkerlind
Verksamhetschef,
Smittskydd och vårdhygien
tel. 010-103 73 21 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping
 

Besöksadress
Gasverksgränd 2