Landstinget i Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

Nyheter och aktuellt                                         

[2021-05-10]
Resultat PPM-VRI våren 2021.
Läs mer >>

[2021-04-27]
WHO:s Vaccinationsvecka - Vaccin för oss närmare varandra
Länk till Folkhälsomyndigheten

[2021-04-23]
WHO och Regionen uppmärksammar Handhygiendagen 5/5
Läs mer vad ni kan göra på era enheter >>

[2021-02-15]
Influensaläget
Låg influensaaktivitet, läs mer >>

[2020-03-20]
Följ utvecklingen av coronavirus (SARS-CoV-2) 

För mer information, läs här där all information samlas

För mer information om influensa, se Folkhälsomyndigheten samt 1177 vårdguiden.

 

Nyhetsarkiv >>

Kontakt

 

Britt Åkerlind
Britt Åkerlind
Verksamhetschef,
Smittskydd och vårdhygien

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Regionledningskontoret
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping
 

Besöksadress
Gasverksgränd 2