Region Östergötland

Anmälan

På SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

För elektronisk anmälan behövs ett lösenord som du får av Smittskydd Östergötland. Anmälan går parallellt till Smittskyddsläkaren och till Folkhälsomyndigheten.

Alla kliniker behöver därför en egen kod för anmälan. Kontakta Smittskydd Östergötland för att få klinikens kod på telefonnummer 010-103 08 64. 

   
1. Gör din anmälan här när du har klinikkoden. Den kan du få via din ITR-person på enheten eller via Smittskydd, tel 010-103 08 64.  När du anmäler på detta sätt behöver du inte skicka någon anmälan via post. Kopia på anmälan skall alltid sparas i journalen.

  
2. Ring Smittskydd på anknytning 010-103 08 64 så får du aktuell kod för din klinik. Blankettanmälan får endast göras om du inte får tag i klinikkoden. Anmälan måste då skrivas ut och skall sedan sparas i komplementjournalen samt skickas med post till:

Smittskydd och vårdhygien
Gasverksgränd 2
581 85  Linköping

Observera att en anmälan på papper försenar anmälan och innebär extraarbete. Det blir alltid säkrare om informationen matas in så nära källan som möjligt och då är elektronisk anmälan det bästa.