Region Östergötland

Anmälan gällande tuberkulosuppföljning i SmiNet

När anmäla?
• När patienten är färdigbehandlad.
• Om patienten har avlidit, flyttat eller uteblivit/försvunnit ur sikte.

Om inte anmälan har kommit in i SmiNet inom ett år skickar Smittskyddsenheten en påminnelse. Är patienten då fortfarande under behandling: gör en anmälan och fyll i behandlingstid överstiger 12 månader, ännu ej avslutad (dessa fall rapporteras till WHO som STILLTREATMENT). Gör sedan en anmälan när patienten är färdigbehandlad.