Region Östergötland

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Folkhälsomyndighetens falldefinitioner

Uppdatering av falldefinitioner för anmälan enligt smittskyddslagen. Rekommendationer om vilka kriterier som ska användas för anmälan av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall. Reviderad juni 2017.